מחירון

(המחירים כוללים מע"מ)

מדיטציה קבוצתית

* חבילת 10 שעות – 2000 ₪

* חבילת 20 שעות – 3600 ₪

חדר פרטי

* חבילת 10 שעות – 2400 ₪

* חבילת 20 שעות – 4400 ₪

חברי UNIFYD TV/ גילאי 70+ / בעלי מוגבלויות

(המחירים כוללים מע"מ)

מדיטציה קבוצתית

* חבילת 10 שעות – 1800 ₪

* חבילת 20 שעות – 3200 ₪

חדר פרטי

* חבילת 10 שעות – 2200 ₪

* חבילת 20 שעות – 4000 ₪